יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
ספר מרגש של חברת צוות רב תחומי, שביקשה למצוא מענה לשאלה מטרידה ביותר: איך! ■ איך התאפשר ביצוע הפשע בצורה כה חלקה, שקטה ומהירה? ■ איך נרתמו גם חיילים דתיים לביצוע המשימה הפושעת? ■ איך לא קראו רבנים לסרב לבצע את הפשע? ■ איך תפקדה הנהגת המתיישבים בתוך הטרגדיה? ■ ומפני מה קיימת עד היום שתיקה והשתקה בנושא?
12:56 (12/02/12) ספר תכלית ראויה

ספר זה אינו נמכר בחנויות ספרים. הוא יצא בהוצאה פרטית. 'ידיעות ספרים' דחתה אותו. ספריית בית אל גם היא דחתה, אך עם זאת השיבה לבקשת המחברת לפרט את סיבות הדחייה: "ההוצאה ממעטת מאוד לפרסם סוגה של עיון אקטואלי/פוליטי. לא נעלם מעינינו הנושא - הוא בהחלט חשוב, וניכר שערכת מחקר מעמיק בנושא. הוצאות מסחריות יתקשו לקבל החלטה על הוצאת הספר לאור. זהו אתגר גדול מאוד להמשיך ולהוציא ספרים באטמוספרה המסחרית של ימינו". עיצוב כריכה: האמן אהרון שבו נאמני ארץ