יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
זאת בעצם הסיבה לכתיבת הדברים. כי פגישתי עם אידה ברחבת הכנסת מעולם לא התקיימה. אין לי מצלמת וידיאו ביתית, ולעת עתה לא שאלתי כזאת. אבל כל השאר היה: באמת נפגשתי עם אידה, לראשונה כשנתיים אחרי הגירוש. התכנסנו אז בביתה בירושלים כדי לתכנן מה עושים עם חומר הנפץ שחשפנו בחקירותינו...
13:14 (12/02/12) ספר תכלית ראויה

*אובייקט:תכלית-ראויה*