יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
ספרה המרתק של רותי איזיקוביץ חושף את הלם הגירוש. גירוש חסר פשר. גירוש, שנקרא באכזריות מכובסת: "התנתקות". גירוש, שאינו עוזב גם שש שנים אחרי ■ אתר ההכנה המנטלית
17:59 (12/02/12) ספר תכלית ראויה

השאלות בספר אינן מרפות: האם ייתכן שבדמוקרטיה הישראלית נערכו ניסויים בבני אדם בלא הסכמתם? האם הייתה ה"התנתקות" כר הפעולה לניסויים אלו? האם חוללו קציני צה"ל ב"התנתקות", הפיכה צבאית, או שרק "מילאו פקודות" ? האם החברה היהודית בא"י נשארה, אחרי ה"התנתקות", כשהייתה לפני כן? האם צה"ל - צבא שהוסב לכוח-שיטור-מוכוון-גירוש-יהודים ב"הכנות מנטאליות" אינטנסיביות ומימש הסבה זו במעשה הגירוש, נשאר "צבא הגנה לישראל"? האם "ההכנות המנטליות" בהן נשטף מוחם של 60,000 חיילים ושוטרים ע"י עשרות פסיכולוגים וקציני צבא במשך שנה וחצי, היו ונעלמו מן העולם? המחברת מספרת את סיפוריהם של מתיישבים וחיילים כפי שנחוו על ידם. זהו סיפור של ירידה לתהומות איבה שנענתה אך באהבה. סיפור של ערכים שהשתבשו, שקרים, הונאות, שוחד, איומים ואלימות, כנגד חלוצי המפעל הציוני; מתיישבים וחיילים. והכל כחוויה אישית. מול ה"ניתוק הרגשי" אותו הזריקו לחיילי צה"ל ב"התנתקות", מציב ספר זה את החוויה הרגשית הבלתי עקירה. בַּלָּהָה, שלא נותנת מנוח. אם מחקר המצ"ח (הכנה מנטאלית - צוות חוקר) – "ההכנה המנטלית לביצוע ה"התנתקות" ושברה בצה"ל" - חשף את ה"איך": איך נעשתה ההסבה ואיך נעשה הגירוש, מביא ספר זה את שברה של ה"מה": שברה של ההונאה הגדולה אצל הקורבנות. ושברה הוא זכרון חי ומניע. זכרון מחייב. זכרון שהולם ללא הרף: "לא עוד"! ספר זה אינו נמכר בחנויות ספרים. הוא יצא בהוצאה פרטית. 'ידיעות ספרים' דחתה אותו. 'ספריית בית אל' גם היא דחתה, בנימוק: "ההוצאה ממעטת מאוד לפרסם סוגה של עיון אקטואלי/פוליטי. לא נעלם מעינינו הנושא - הוא בהחלט חשוב, וניכר שערכת מחקר מעמיק בנושא. הוצאות מסחריות יתקשו לקבל החלטה על הוצאת הספר לאור. זהו אתגר גדול מאוד להמשיך ולהוציא ספרים באטמוספרה המסחרית של ימינו". ניתן להשיג את הספר מרותי איזיקוביץ, בקנייה ישירה: ₪35/עותק. טלפון: 09-742.9168 ; 0544-429.168 ; ruti.eisikowitch@gmail.com אתר ההכנה הנמטלית