יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
אי הבנה שאין טעם לפרטה, גרמה שאכתוב בספר דברים שאני מצטערת עליהם, ואני מתנצלת בפני מר דוד ויסקוט וכל מי ממשפחתו שנפגע מן הדברים.
14:57 (04/05/12) ספר תכלית ראויה

מכתב זה מיועד לרוכשי ספרי 'תכלית ראויה', נשלח אליהם אישית (עם הפנייה להתנצלות כאן), וזה לשונו: אני מצטערת עמוקות ומתנצלת בפני מר דוד ויסקוט מקריית ארבע, על עוגמת הנפש שגרמתי לו במה שטעיתי לכתוב על אביו ('תכלית ראויה' עמ' 159) כאשר תיארתי ביקור אצל בתו זויה, היושבת עם בעלה וילדיה על אחת הגבעות של קריית ארבע. אני מקווה שפרסום ההתנצלות ולהלן מכתבו של מר ויסקוט אליי, יועילו לתיקון הטעות שנעשתה, אמנם בתום לב. למותר לציין שבהדפסה נוספת של הספר, אשמיט לחלוטין את הטעות הנזכרת כאן. וזה לשון מכתבו של מר ויסקוט אליי: לפני שעה קלה הביא לי ידידנו יוסי דיין הזמנה לחתונה וגם ספרך על התכלית הראויה. עלעלתי בו עד שמצאתי מה כתוב שם בעמ' 159 על אבי, וחוץ מהקשר הביולוגי אין שם כמעט מלה של אמת. הוא לא היה באס.אס ולא היה קצין ולא "מאסתי בו". הוא לא עשה לי ולכל מי שאני מכיר אלא טוב. אפשר בהחלט שכשם שראה צורך לרכוש לו פנקס חום כשזה היה באופנה, כמו שרבים בארצנו הקדושה רכשו להם פנקס אדום, מבלי שהאמינו בעקרונות המפלגה האדומה יותר משאבי האמין בעקרונות המפלגה החומה, כך גם תיפקד במערכת של הממשל הצבאי באוקראינה ולא נמנע מלעשות מה שנצטווה. יכול להיות. זה היה יותר מעשר שנים לפני שנולדתי, ואין לי כל ידיעה על מהות תפקידו המשפטי במנהל שם או על מעשים כלשהם. לא התרשמתי שהיה לו חלק במלחמה נגד היהודים. אין שום קשר בין הגיור והעלייה שלי לבין איזשהו כעס, כביכול, על הורי. זויה, כשהיתה ילדה קטנה, רכבה פעם בטיול על כתפי "אופא" (=הסבא הגרמני) בביקורו השני בארץ. ודרך אגב, גם ייחסת לנו ילד שלא נולד. יש לנו ארבעה בנים ושתי בנות בלבד, והסיכוי קלוש ביותר שאשתי תלד עוד משהו. אבל מספר הילדים, זה סתם טעות. הוצָאַת שם רע לאבי (או עלי, ככפוי טובה במידה בלתי נתפסת) טעונה תיקון, גם אם זה יהיה מייגע. שתדעי, השופט ויסקוט התעקש לממן את לימודי בישיבה - שאל כמה עולה להחזיק תלמיד, כולל פנימייה, והעביר להם דבר חודש בחודשו, בלי לנכות מה שקיבלו ממנהל הסטודנטים החו"ליים ומהצבא, ובלי לנכות התקופות של שרות פעיל במסגרת ההסדר. אז הוא לא סירב פקודה ולא ערק מהצבא ולא הסתיר יהודי במרתף, ואינני מבקש בשבילו מדליה מיד ושם, אבל בין זה ובין קצין אס.אס יש עוד הרבה מדרגות ביניים. בברכה דוד ויסקוט קרית ארבע רמת ממרא 90100 | בנה ביתך 58