יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
בספר 'תכלית ראויה' כתבתי (עמ' 67) על חוברת לפעולה בקרב העתידים להיות מגורשים (תשס"ה) שעל כריכתה נכתב כי נערכה ע"י מולי להד- פסיכולוג מוביל בהכנות המנטאליות, עדי טוב וגב' מרים שפירא מארגון מהו"ת בשומרון. גב' שפירא פנתה אליי והכחישה שהשתתפה בהכנת החוברת. לבקשתה, קיבלה ממר דניאל שטרול, עכשיו במנהלת 'תנופה' (יורשת סל"ע) מכתב בו הובהר כדלקמן:
18:34 (07/07/12) ספר תכלית ראויה

לכל מאן דבעי, הנדון : הבהרה באשר להכנת הערכה: משפחה מתמודדת שלום, 1. במסגרת ההיערכות שביצעה מנהלת סל"ע (תנופה) לטיפול ושיקום מפוני גוש קטיף, הוכנה חוברת עבודה כדי לסייע בידי המשפחות בהתמודדות הקשה והמורכבת עם תהליך הפינוי על כלל משמעויותיו. 2. מנהלת סל"ע פנתה לפרופסור מולי להד מ"מרכז משאבים" שבקרית שמונה, וביקשה ממנו לאור מקצועיותו ניסיונו הרב בתחום החירום, להכין ערכת עבודה, אשר תאפשר להורים להנחות את משפחתם בשבר הגדול, להיערך נכונה ולהתמודד עם ההשלכות השונות של הפינוי בצורה מושכלת . 3. פרופסור להד נענה לאתגר המורכב. 4. החוברת " משפחה מתמודדת" הוכנה ונערכה על יד פרופסור להד וצוותו המסור במרכז משאבים. 5. בחוברת שהוכנה פורסם בטעות כי הגברת מרים שפירא ומר עדי טוב היו שותפים לעריכה. ברצוני להבהיר כי מדובר בטעות קולמוס. הגברת שפירא ומר טוב לא היו שותפים לפעולת העריכה של החוברת. בברכה דניאל שטרול מנהלת תנופה ראש התחום החברתי