יום ב', ו’ בשבט תשע”ח
מכתב הבהרה שהתקבל מדניאל שטרול, ממנהלת 'תנופה' (סל"ע)
בספר 'תכלית ראויה' כתבתי (עמ' 67) על חוברת לפעולה בקרב העתידים להיות מגורשים (תשס"ה) שעל כריכתה נכתב כי נערכה ע"י מולי להד- פסיכולוג מוביל בהכנות המנטאליות, עדי טוב וגב' מרים שפירא מארגון מהו"ת בשומרון. גב' שפירא פנתה אליי והכחישה שהשתתפה בהכנת החוברת. לבקשתה, קיבלה ממר דניאל שטרול, עכשיו במנהלת 'תנופה' (יורשת סל"ע) מכתב בו הובהר כדלקמן:
18:34 (07/07/12) ספר תכלית ראויה
תגובות: 1   צפיות: 282